Výpověď dohodou neexistuje! Jak správně ukončit pracovní poměr + vzory zdarma.

Občas nastanou situace, kdy cítíte, že je potřeba se pracovně posunout. Nejprve však musíte řádně ukončit současný pracovní poměr. V tomto článku se dozvíte jak dát výpověď, na co si dát pozor u dohody o skončení pracovního poměru a proč "výpověď dohodou" není možná.
Pracovní poměr být ukončen šesti různými způsoby:
1. Dohodou
2. Výpovědí
3. Okamžitým zrušením
4. Zrušením ve zkušební době
5. Uplynutím času
6. Smrtí

Už z uvedeného je jasné, že výpověď dohodou je nesmysl. Buď lze ukončit pracovní poměr dohodou - tzn. obě dvě strany se na ukončení pracovního poměru shodly a podepíší dohodu (přičemž lze sjednat i kratší výpovědní dobu). Nebo zaměstnanec i zaměstnavatel může dát druhé straně výpověď, která je jednostranným úkonem a žádná shoda obou stran není potřeba.

Na co si dát při skončení pracovního poměru výpovědí pozor

Ať už výpověď dává zaměstnanec nebo zaměstnavatel, primárně se doručuje výpověď druhé straně osobně na pracovišti. Doporučuji vytisknout si dvě kopie výpovědi a u obou si nechat druhou stranou potvrdit, že výpověď převzala (jednu kopii si potom necháte). Pokud druhá strana odmítá výpověď převzít, sežeňte si alespoň dva svědky, kteří Vám písemně potvrdí, že jste výpověď druhé straně doručili.

Pokud pracovní poměr vypovídá zaměstnavatel a zaměstnanec za výpověď nenese vinu (např. nadbytečnost, zrušení části zaměstnavatele atd.) náleží zaměstnanci odstupné.

Pozor na výpovědní dobu, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Příklad: pokud výpověď dáte 5. ledna, výpovědní doba začíná běžet až 1. února a končí 31. března.

Na co si dát při skončení pracovního poměru dohodou pozor

U dohody o skončení pracovního poměru je velmi důležité, jaký uvedete důvod pro ukončení. Uvedení nebo neuvedení důvodu pro skončení pracovního poměru může mít vliv na nárok na odstupné a na výši případné podpory v nezaměstnanosti.

Jak je uvedeno výše, v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu, za který zaměstnanec nenese vinu, náleží zaměstnanci odstupné. Stejné pravidlo se uplatní i u dohody. Pokud je v dohodě jako důvod skončení uvedena např. nadbytečnost zaměstnance, náleží zaměstnanci odstupné jako by mu byla ze stejného důvodu dána výpověď.

Potřebujete s ukončením pracovního poměru odbornou pomoc? Podívejte se na mé služby pro zaměstnavatele a zaměstnance nebo mi rovnou napište.

Vzory zdarma 2021

Napište mi e-amil na gargulakova@mglegal.cz a já vám zcela zdarma zašlu některý z uvedených odborně zpracovaných vzorů:
- výpověď ze strany zaměstnavatele,
- výpověď ze strany zaměstnance, nebo
- dohoda o skončení pracovního poměru.
Všechny vzory obsahují srozumitelný návod k použití.
Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7