Platební služby, směnárny

Oblast platebních služeb je regulována Českou národní bankou. V řízení o získání licence je dobré mít po svém boku zkušeného odborníka.
Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu
Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu
dle dohody
Pro poskytování platebních služeb je nutné povolení ČNB. V rámci mých služeb zpravidla připravuji následující dokumentaci:
- Obchodní plán
- Systém řízení rizik
- Vnitřní kontrolní systém
- Interní směrnice o opatřeních proti praní špinavých peněz (AML/CFT)

Směnárna

dle dohody
K činnosti směnárny je zapotřebí povolení od ČNB. V tomto řízení pro Vás mohu připravit všechny dokumenty a před úřadem Vás zastupovat.
Trestní právo
Hight Quality
We are the leading firm by delivering quality and value to our clients. All our professionals have more than 5 years of legal experiences. We like what we do.
Good Support
Our managers are always ready to answer your questions. You can call us at the weekends and at night. Also you can visit our office for personal consultation.
Individual Approach
Our company works according to the principle of individual approach to every client. This method lets us to get success in problems of all levels.
Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7