GDPR

Jako podnikatelé se nemusíte ochrany osobních údajů bát. Na začátku stačí stanovit jasná pravidla a srozumitelné procesy a těch se držet. Níže jsou příklady služeb, se kterýma Vám mohu pomoci.
Zásady zpracování osobních údajů
od 10.000 Kč
Neboli informace o zpracování osobních údajů. Jedná se o vnitřní směrnici, kterou vyžaduje zákon od každého správce osobních údajů.

Smlouva o společném zpracování osobních údajů
od 6.000 Kč
Předáváte si osobní údaje s další osobou a oba dva tyto údaje zpracováváte jako správce? Potom je na místě uzavřít se společným správcem smlouvu.
další služby
dle dohody
Smlouva se zpracovatelem osobních údajů
od 6.000 Kč
Pokud někdo zpracovává osobní údaje za Vás, zákon vyžaduje mít uzavřenou se zpracovatelem smlouvou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
od 8.000 Kč měsíčně
Máte zákonnou povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud chcete tuto funkci outsourcovat, jsem tu pro Vás.
Slovník GDPR pojmů
Osobní údaj
Jakákoliv údaj o fyzické osobě, pomocí které lze tuto osobu identifikovat (přímo či nepřímo) - například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, popis vzhledu nebo přímo fotografie.
Zpracování osobních údajů
Jakákoliv operace, která je prováděna s osobními údaji - například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Správce
Subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud zpracováváte osobní údaje pouze pro osobní potřeby (např. fotoalbum) regulace GDPR na Vás nedopadá.
Zpracovatel
Subjekt, který zpracovává osobní údaje za správce. Klasicky se jedná o systémy, do kterých osobní údaje vkládáte.
Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7