Trestní právo

Při obhajobě v trestním řízení kladu důraz na diskrétnost a lidský přístup ke klientovi.
Služby pro fyzické osoby
2.000 Kč/hodina
 • zastupování při podání vysvětlení
 • zastupování poškozeného
 • obhajoba v rámci přípravného řízení i hlavního líčení
 • zastupování při jednání o odklonech (podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o vině a trestu)
 • podání dovolání
 • podání stížnosti k ústavnímu soudu
 • žádost o prominutí zbytku trestu, žádost o podmíněné propuštění
 • žádost o zahlazení odsouzení
 • návrh na obnovu řízení
Služby pro právnické osoby
2.000 Kč/hodina
 • nastavení criminal compliance programů
 • zastupování při podání vysvětlení
 • zastupování společnosti jako poškozené
 • obhajoba v rámci přípravného řízení i hlavního líčení
Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7