Pracovní právo

Je důležité, aby vnitřní systémy a procesy byly u každého zaměstnavatele nastaveny v souladu se zákonem, neméně důležité je ale také efektivita a flexibilita.
Balíček vzorových parcovně-právních dokumentů
15.000 Kč
Všechny vzorové dokumenty budou připraveny na míru Vaší společnosti i s návodem k jejich užívání. Vzory budete moct dále používat pro všechny budoucí pracovněprávní vztahy.

Baliček vzorů obsahuje:
- pracovní smlouvu
- mzdový výměr
- dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce
- dohodu o schodku na svěřených hodnotách a dohodu o ztrátě svěřených věcí
- dohoda o home office
- protokol k předání pracovních pomůcek (vč. telefonu, notebooku)
Další služby
dle dohody
- revize a příprava vnitřních předpisů,
- skončení pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžité zrušení apod.)
- nastavení spolupráce s OSVČ
- veškeré pracovněprávní soudní spory (odstupné, neplatné skončení pracovního poměru, dlužná mzda, diskriminace aj.)
- právní služby pro zaměstnance jako benefit
Nejčastější chyby zaměstnavatelů
1
Evidence pracovní doby
Každý zaměstnavatel je dle zákona povinen evidovat pracovní dobu (zejména pro potřeby kontroly inspekce práce)
2
Dohoda o odpovědnosti zaměstnance
V případě, že zaměstnanec „drží kasu" nebo mu byli svěřeny pracovní pomůcky (notebook, mobil) je vhodné uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí nebo dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.
3
Interní směrnice o pracovní náplni pozic
Velmi doporučuji vytvořit interní směrnici s popisem úkolů jednotlivých pracovních pozic. Tato směrnice jde potom jednoduše jednostranně měnit.
Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7