Kolik stojí advokát?

Právní služby a jejich cena, to je častý důvod neoblíbenosti advokátů. Přitom stačí když se na ceně předem domluvíte a vyhnete se tak překvapení v podobě výše faktury.
Ve své advokátní praxi jsem se setkala s častým překvapením lidí, kolik služby advokáta stojí. Mojí ambici není obhajovat tyto ceny, ale sepsat článek o tom, jak si s advokátem cenu domluvit a předejít tak překvapení při obdržení faktury.

V advokacii se můžete setkat s několika způsoby určení ceny:
1) Hodinová sazba
2) Paušální sazba
3) Odměna dle advokátního tarifu
4) Podílová odměna

1) Hodinová sazba

Nejčastěji sjednávaná odměna je závislá na tom, kolik času advokát na věci stráví. Hodinové sazby bývají různé, v Praze se obvykle pohybují od 2.000 Kč do 3.000 Kč. I když klienti hodinovou sazbu potvrdí, často jsou překvapeni celkovou částkou za právní služby, a to zejména proto, že se nezeptají advokáta na:

a) Odhad, kolik času mu daná věc zabere. Je vhodné si také domluvit, že pokud tento odhad bude překročen, musí advokát klienta na překročení upozornit a bez jeho souhlasu v práci nepokračovat.

b) Jaké činnosti se počítají do času stráveného danou věcí
- Obvyklými placenými činnostmi je studium podkladů od klienta, rešerše judikatury, příprava smlouvy/žaloby a porada s klientem.
- Méně obvyklými ale poměrně častými činnostmi jsou bohužel také studium právních předpisů nebo administrativní činnosti (pošta, kopírování, tisk, organizace spisu).

Při výběru advokáta by tak jediným kritériem neměla být pouhá výše hodinové sazby.

2) Pevně dané ceny

Pokud hledáte advokáta, velmi doporučuji najít takového, který vám předem řekne, kolik služba bude stát.

Je pravda, že u některých služeb (především u zastupování v soudním sporu) nelze cena předem určit, vždy lze ale klienta poučit, na jakých okolnostech cena závisí a co může očekávat.

3) Advokátní tarif

Nejméně častá možnost, jak smluvně stanovit odměnu advokáta je prostřednictvím advokátního tarifu. Advokátní tarif je vyhláška Ministerstva spravedlnosti, která obsahuje pravidla pro výpočet odměny. Hlavními kritérii jsou přitom tarifní hodnota předmětu právní služby a počet úkonů právní služby. Pokud je předmětem právní služby nemovitost (prodej, nájem nebo třeba darování), může být odměna advokáta nepřiměřeně vysoká, i když se nejedná o složitý úkon.

4) Podílová odměna
Podílová odměna znamená, že advokát získá podíl na částce, kterou získáte díky jeho službám. Většinou se podílová odměna sjednává v souvislosti se soudním sporem. Etický kodex advokátů stanovuje jako maximální podílovou odměnu 25 % ze získané částky.

Advokátní služby zdarma?

Advokát poskytuje právní služby zpravidla za odměnu a není se čemu divit, i advokát je člověk (vím, spousta lidí by nesouhlasila) a musí z něčeho žít. V životě však existují situace, kdy právní pomoc potřebujete a advokáta si opravdu dovolit nemůžete. Sepsala jsem proto možnosti, jak služeb advokáta využít i v těžkých životních situacích.

1) Bezplatné zastoupení v soudním sporu

Pokud jste se ocitli v tíživé finanční situaci a jste účastníkem soudního sporu, můžete soud požádat o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta, jehož náklady bude hradit stát.

2) Ustanovení advokáta Českou advokátní komorou

Požádat o ustanovení advokáta můžete také Českou advokátní komoru za podmínek stanovených zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617.

3) Spotřebitelská poradna dtestu

Pokud jste v postavení spotřebitele a sháníte právní radu, doporučuji zkusit kontaktovat bezplatnou poradnu dtestu pro spotřebitele, kde na dotazy odpovídají právníci: https://www.dtest.cz/poradna?&gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO7rd1qYD103GnD4El-djKrD8Y6LDOifaFJpFHRFdYTxlR8XzAhHQ0hoChogQAvD_BwE

4) Pokud žádná z výše uvedených možností není pro Vás vhodná, zkuste kontaktovat advokáta v blízkosti Vašeho bydliště s vysvětlením Vaší tíživé situace, třeba se na Vás usměje štěstí a advokát Vám poskytne jeho služby zdarma (tzv. pro bono) nebo za sníženou cenu.


Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7