Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – pověření ČAK

V souladu s § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto spotřebitele upozorňuji na možnost požádat Českou advokátní komoru o mimosoudní řešení sporů, jež mohou vzniknout z uzavřených smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

Tato možnost se nevztahuje na smlouvy o poskytování právních služeb uzavírané s podnikatelskými subjekty

Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7